Om appen

App

Välkommen

till Give Me a Break

Barnet kommer i kontakt med programmet genom någon av våra samarbetsorganisationer. När barnet blir en del av programmet får hen tillgång till appen och träffar igenom den andra barn i liknande situation. Här beskriver vi hur appen ska fungera.

Inloggning

Inloggning

på appen

Barnen loggar in på Give Me a Break där de väljer ett användarnamn och en avatar som de använder för att förflytta sig och kommunicera i appen. De fyller också i en profil med en personlig beskrivning och olika intressen.

Virtuell värld

En virtuell värld

med olika miljöer

Barnen kommer in i den virtuella världen och kan där hitta andra barn som delar deras erfarenheter. Barnen kan ta del av varandras profiler och se om de har gemensamma intressen med andra.

Rast i realtid

Rast i realtid

en gång om dagen

Varje vardag ringer det till rast i Give Me a Break. En notifiering i telefonen eller läsplattan påminner barnen om rasten. Under varje rast genomförs aktiviteter, i form av lekar eller uppdrag, tillsammans med de andra barnen. Barnen kan använda appen även mellan rasterna, men det är under själva rasten som alla användarna samlas.

Pedagogen

Pedagogen

en vuxen fritidspedagog

I den virtuella världen finns en vuxen fritidspedagog som förbereder aktiviteter tillsammans med barnen och som kontinuerligt följer upp barnens användande. När rasten är slut lämnar pedagogen världen men kan i användningsloggen följa barnens användande.

Nya kamrater

Nya kamrater

genom att leka tillsammans

Genom att delta i olika aktiviteter tillsammans med andra lär barnen känna nya vänner som de kan träffa och umgås med utanför Give Me a Break på olika sociala medier, i digitala spel eller hemma hos varandra.

Forskning

Forskning

I forskningsprojektet tittade vi på hur barn som drabbas av cancer kan få stöd av vänner som delar samma erfarenheter. Idag lämnas barnen ofta ensamma med sina känslor och dess utmaningar eftersom det är svårt att komma i kontakt med andra barn i samma situation. Detta kan leda till ensamhet, oro, social exkludering och identitetsproblem. Idag finns ingen lösning på detta problem, och barnen saknar strategier för hur de ska hantera konsekvenserna av sjukdomen. Med detta som utgångspunkt ville vi skapa ett program som för samman barn med cancer, oavsett geografisk tillhörighet. Genom att skapa en digital mötesplats öppnar vi upp för möjligheten att fler barn kan mötas vilket sannolikt ökar barnens möjligheter att hitta någon vän att knyta an till. Genom detta täcker vi även ett behov inom cancerrehabilitering som idag är ett område som är väldig eftersatt.

Priser:
Best av CHI Honorable Mention Award, SIGCHI 2014
Innovation pris och finalist - The Big C, Livestrong foundation 2014
Norminering svenska designpriset 2015
Finalist Reach for Change accelerator 2015.

Bild forskning

Projektgruppen

Högskolan i Halmstad logotyp

Högskolan i Halmstad

Forskarna vid Högskolan i Halmstad fokuserar på barnets perspektiv på hur hälsofrämjande, sociala nätverk och gemenskap påverkar barnet psykiska hälsa. I det här projektet har de, tillsammans med barnen, tagit fram innehållet och utformat programmet.

Digital Reliance logotyp

Digital Reliance

Digital Reliance är en ideell organisation som arbetar med konceptutveckling, aktioner och opinionsbildning för att stärka utsatta grupper i och med digitala medier. I projektet arbetar agerar Digitala Reliance projektledare och arbetar med implementeringen av Give Me a Break.

Hello There logotyp

Hello There

Hello There är en digitala byrå som är specialiserar på digitalt berättande och spelbaserade applikationer. I projektet kommer de in med sin expertis kring de digitala och det är Hello There som kommer utveckla applikationen.

Kontakt

Hanna Wekell

Hanna Wekell

hanna@digitalreliance.org
070-971 35 74
För frågor angående projektet:
Hanna Wekell på hanna@digitalreliance.org

Jens Nygren

Jens Nygren

Jens.nygren@hh.se
070-229 73 70
För frågor gällande forskning:
Jens Nygren på Jens.Nygren@hh.se

.